30 Mrt Weerbaarheid op de arbeidsmarkt

‘Hein Knaapen’ (destijds directeur HR bij KPN) zij ooit: het is ook de taak en verantwoordelijkheid van een organisatie om haar medewerkers weerbaarder te maken op de externe arbeidsmarkt. Met andere woorden, te zorgen dat de rugzak van de medewerker gevuld blijft worden met kwaliteiten en competenties die niet louter inzetbaar zijn bij de huidige werkgevers. Deze filosofie was destijds bij KPN weliswaar ingegeven door de immer stijgende frequentie van reorganisaties en dito verloop van medewerkers maar heeft er heden ten dage toe geleid dat er een gezondere (natuurlijke) doorstroom van medewerkers plaatsvindt en een betere verdeling van kwaliteit. Ik krijg veel deelnemers van KPN in mijn trainingen welke jaarlijks een dergelijk persoonlijk ontwikkelbudget krijgen te besteden en merk dat zij bewuster bezig zijn met hun professionele loopbaan en toekomst. Schroom dan ook niet als werkgever om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van jouw medewerkers ook al is er niet direct een aanleiding toe. ‘Ontwikkeling van medewerkers rendeert namelijk altijd’.