Torso_raam_kleur

‘Investeren in uw eigen ontwikkeling of dat van uw medewerkers rendeert altijd’.

Deze stelling onderstreep ik en geldt voor zowel de professionele alsook de privé setting. Na het besluit om te investeren zijn drie vragen van groot belang om te beantwoorden alvorens van start te gaan.

 

1. Hoe luidt de persoonlijke ontwikkelvraag oftewel wat is de ontwikkelbehoefte?
2. Sluit deze aan op mijn talenten en intrinsieke motivatie?
3. Hoe ziet de context uit waarbinnen de ontwikkeling gaat plaatsvinden?

 

Oftewel ‘ontwikkeling’ is maatwerk.

 

Het samen met een klant of individu op onderzoek uit gaan naar diens ontwikkelpotentie motiveert en intrigeert mij in mijn beroep en daarbij zet ik mijzelf in als belangrijkste veranderinstrument. Naast mijn ervaring opgedaan in HRM en HRD, gebruik ik technieken die zijn ontleend aan o.a. Neuro-linguïstisch Programmeren, Trans-actionele Analyse en Systemisch Werken om te komen tot het gewenste resultaat.

 

Mijn stijl typeert zich als ontvankelijk, uitdagend, direct, integer en met een vleugje humor maar bovenal resultaatgericht.

 

Piet-Hein

Welk traject kiest u?

icon2

Talent ontwikkeling

Focus op iemands (verborgen)talenten i.p.v. zijn of haar mindere kwaliteiten is een belangrijke voorwaarde binnen talentontwikkeling. Het designen van programma’s, modules en trainingen teneinde de individuele talenten te ontwikkelen

icon1

Coaching

Door middel van het stellen van de juiste vragen krijgt men inzicht in de eigen overtuigingen, belemmeringen en valkuilen met als doel hierin het eigen gedrag effectiever en doelgerichter te maken teneinde succesvoller te zijn op zowel privé alsook professioneel vlak.

icon4

Advies

Hoe ga ik om met het ontwikkelen van de talenten in mijn organisatie?; Hoe krijg ik deze ontwikkelprocessen in lijn met de organisatiedoelstellingen en richt ik het instrument ‘talentontwikkeling’ in?; Maar bovenal welk rendement levert het ontwikkelen van mijn mensen op? Allemaal vragen waarop ik samen met u antwoord kan geven in de vorm van advies specifiek gericht op HR ontwikkeling.