Aanpak

PERFORMANCE
Welk performance effect wil de organisatie bereiken en welke ontwikkelstappen dienen daarvoor doorlopen te worden?

Resultaat: (schriftelijk) Advies m.b.t. Performance & Rendement

ORGANISATIE ONTWIKKELPLAN
Welk integraal ontwikkelplan gaat
leiden tot het beoogde effect?

Resultaat: Ontwikkelplan

ORGANISATIE CONTEXT
Hoe ziet de praktijk eruit waarbinnen
het beoogde effect behaald gaat worden?

Resultaat: Analyse Omtrent Praktijksituatie & Organisatie Context

COMMITMENT
Welk commitment is nodig van zowel organisatie als individu om het beoogde effect te behalen?

Resultaat: Plan Omtrent Het Managen Van Commitment

INDIVIDUELE LEERDOELEN
Welke individuele leerdoelen zijn
nodig om het beoogde effect te behalen

Resultaat: Individueel Ontwikkelplan

DEFINITIEF ONTWIKKELPLAN
Welke ontwikkel-interventies zijn nodig
om het beoogde resultaat te behalen?

Resultaat: Ontwikkelplan Uitgewerkt In Diverse Interventies (Trainingen E.D.)

TRAINEN OP PERFORMANCE
Deelnemers aan het ontwikkelplan doorlopen
de verschillende Interventies & trainingen

Resultaat: Trainingsplanning

EFFECTMETING & ADVIES
Is het beoogde effect zichtbaar en
is de borging van dit effect georganiseerd?

Resultaat: Effectmeting

Nieuwsgierig geworden na het lezen van deze berichten?